S11 Pozycjonery wideł ZVGKS - do wózków typu Reachtruck

Pozycjonery ZVKGS przeznaczone są do wózków wysokiego składowania typu Rechtruck. Zaleca się stosowanie pozycjonera o szerokości dopasowanej do wewnętrznej odległości między podporami. W celu uzyskania większego zakresu pozycjonowania rama pozycjonera może zostać podniesiona i zamocowana ponad podporami wózka. Ten zabieg konstrukcyjny pozwala na zniesienie ograniczeń co do szerokości konstrukcyjnej urządzeń.

S11 Pozycjonery wideł ZVGKS - do wózków typu Reachtruck