Systemy wizyjne do pojazdów

Pojazdy ciężarowe z naczepą

Systemy wizyjne ułatwiają manewrowanie pojazdem oraz dokładne podjeżdżanie do rampy załadowczej. Przy naczepach może być zastosowana kamera na ciągniku siodłowym, która umożliwia obserwację przestrzeni dyszlowej. Dzięki temu kierowca jest w stanie szybciej oraz bezpieczniej zaczepić przyczepę oraz dokładniej oszacować odległość.

Naczepa z cysterną

Kamery Motec są instalowane na cysternach u góry. Kierowca dzięki nim widzi cały obszar za naczepą, dokładniej ocenia odstępy, szybciej dostrzega przeszkody oraz precyzyjniej manewruje naczepą. Wszystkie systemy Motec są atestowane.

Systemy frontowe i boczne

Kierowcy ciężarówek nie mają bezpośredniego widoku z kabiny na przednią czy też prawą stronę. Z systemem wizyjnym kierowca ma czarne punkty zawsze na widoku, może przewidzieć niebezpieczne sytuacje oraz uniknąć wypadków.

Naczepy niskopodłogowe

Pojazdy niskopodłogowe wymagają elastycznych systemów wizyjnych o zróżnicowanych długościach kabli z łącznikami w odpowiednich miejscach, tak aby instalacja mogła być zmontowana odpowiednio do kształtów i rozmiarów naczepy. Kamery tutaj zastosowane używane są przede wszystkim do obserwacji tylnego obszaru ale również ładunków.

Wywrotka

Masywne i odporne na warunki atmosferyczne kamery kompaktowe z zintegrowanym systemem, myjącym pod ciśnieniem, ułatwiają jazdę do tyłu. Dzięki systemowi Motec operator ma lepsze spojrzenie na teren i może lepiej operować pojazdem.

Śmieciarki z zsypem tylnym

Dzięki systemowi Motec operator ma lepsze spojrzenie na teren i może precyzyjniej operować śmieciarką. Opcjonalnie można zastosować jeszcze jedną kamerę do obserwacji przestrzeni przed pojazdem.

Śmieciarki z zsypem bocznym

Kierowca musi widzieć jednocześnie ruch na ulicy jak i podnoszenie kontenera. Kamery Motec pomagają mu dokładnie ustawić się do kontenera i kontrolować zsyp. Przy pojazdach kierowanych z prawej strony kamera umożliwia obserwowanie ruchu drogowego.

Śmieciarki z zsypem przednim

Systemy wizyjne przy śmieciarkach z zsypem przednim mogą zostać wyposażone nawet w 4 kamery, które uchwycą na raz obszar przed i za pojazdem, a także pozwalają obserwować obszar i przebieg zsypu. Ten kompletny system ułatwi kierowcy wykonać pracę samemu i równocześnie podwyższy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Małe zamiatarki

Operatorzy małych zamiatarek muszą jednocześnie obserwować ruch i kontrolować pracę przy sprzątaniu ulicy. Kamery Motec ujmują niewidoczny dla operatora obszar za pojazdem wspomagając w ten sposób pracę przy czyszczeniu ulic i cofaniu np. przy podjazdach czy w strefach dla pieszych.

Duże zamiatarki

Operatorzy muszą jednocześnie obserwować ruch uliczny jak i wykonywać pracę w tym samym czasie przy sprzątaniu. W wielu sytuacjach zachodzi ryzyko dla człowieka jak i maszyny. Kamery Motec umożliwiają łatwą jazdę wstecz oraz kontrolę szczotek bocznych.

Pługi śnieżne

Kamery Motec montowane są w tylnej części pojazdu odśnieżającego, dzięki czemu kierowca widzi ruch drogowy za sobą oraz może kontrolować pług. Poza tym kamery ułatwiają cofanie przy wysepkach ulicznych czy podjazdach. Zintegrowany system czyszczący usuwa szybko brud z kamery za pomocą jednego przycisku.

Pojazdy wielozadaniowe

Pojazdy komunalne są przez cały rok w użyciu ze stale zmieniającymi się sprzętami. Dzięki szybkozmiennym mocowaniom istnieje możliwość łatwej zmiany umiejscowienia kamer w innym miejscu bez konieczności czasochłonnego ustawiania jej od nowa.

Straż pożarna

Kamery Motec obejmują cały obraz za pojazdem. Pomagają przy cofaniu i manewrowaniu pojazdem w trudno dostępnych miejscach podczas akcji. Obraz jest przekazywany poprzez kabel na wyświetlacz kolorowy.

Karetki

Podczas akcji ratowniczej liczy się każda minuta. Nowoczesne systemy wizyjne podwyższają bezpieczeństwo przy cofaniu w miejscach wypadku. W karetkach znajdują zastosowanie kamery zapewniające widok na obszar z tyłu za pojazdem, gdzie kierowca nie ma dostępu wzrokowego.

Systemy wizyjne do pojazdów