Systemy wizyjne 

Podkategorie

 • Systemy wizyjne do urządzeń transportu bliskiego

  Wózek czołowy A

  Systemy wizyjne do wózków widłowych Dzięki kamerze zamontowanej na maszcie operator wózka ma widok na ścieżkę przejazdową od frontu. Druga kamera pomaga zachować stałą widoczność pola za wózkiem. Uruchamia się ona automatycznie podczas cofania. Ponadto kamery mogą być zamontowane na osprzęcie wózka.

  Wózek czołowy B

  Osprzęty większych rozmiarów, jak obrotnice czy chwytaki, mogą pozbawić operatora widoku na widły. System wizyjny zapewnia pole widzenia, które obejmuje zarówno krawędź pojazdu ciężarowego, jak również paletę.

  Wózek boczny A

  Kamery Motec montuje się po wewnętrznej stronie przy prawej widle lub przy maszcie (kamera widłowa lub kompaktowa). Kamery są zawsze na wysokości ładunku i ułatwiają w ten sposób szybkie oraz bezpieczne załadowywanie towaru na regałach. Dzięki kątowi pola widzenia 50° kamery operator wózka ma obydwie widły pod kontrolą.

  Wózek boczny B

  Modelem MC9150 rozszerza Motec swą ofertę dla wózków widłowych. W porównaniu z kamera widłową ten masywny i kompaktowy model montowany jest przy grzbiecie wideł. W takiej pozycji MC9150 jest chroniona przed uderzeniami. Kąt widzenia kamery 50° obejmuje obydwie widły.

  Wózek wysokiego składowania

  Na wysokości 6 metrów kończą się możliwości ludzkiego oka, które pozwalają operatorowi wózka dokładnie pozycjonować ładunek na regale. Z kamerami Moteca przy wózku widłowym operatorzy zawsze są na wysokości ładunku dzięki czemu mogą swobodnie i bezpiecznie załadowywać i rozładowywać palety.

  Wózek komisjonujący

  Przy wózku komisjonującym dwie kamery pomagają w pełni bezpiecznie i efektywnie wykonać prace. Z kamerą uruchamiającą się przy cofaniu operator może zawczasu rozpoznać przeszkodę. Dodatkowa kamera przy wózku pomaga przy załadowywaniu i rozładowywaniu palet.

  Widły teleskopowe

  Więcej bezpieczeństwa i swobody w magazynie. Kamera Motec instalowana po wewnętrznej stronie wideł daje możliwość obserwacji legarów w regałach oraz drugiej palety – załadowanej w drugim rzędzie. Ponadto kąt pola widzenia 50° obejmuje obydwie widły i paletę.

  Wózek czterokierunkowy

  Kamery Moteca wspierają wielostronność oraz elastyczność wózka czterokierunkowego. Kamery tylne oraz boczne gwarantują pole widzenia we wszystkie strony kierunku jazdy, podwyższając w ten sposób bezpieczeństwo. Kolejna kamera przy widle ułatwia załadunek i rozładunek.

  Wózek kontenerowy A

  Lusterka boczne oraz wsteczne często nie wystarczają, żeby mieć pod kontrolą cały obszar za wózkiem i bezpiecznie go prowadzić. Dzięki systemom Motec, kierowca widzi, co się dzieje obok i za czy za pojazdem; może lepiej oszacować odstępy i przez to szybciej oraz bezpieczniej manewrować.

  Wózek kontenerowy B

  Podczas ładowania kontenerów na wagony systemy wizyjne ułatwiają operatorowi pracę. Kamery na chwytaku kontenerowym pozwalają obserwować Twistlocki.

  Mobilny żuraw kontenerowy A

  Wciągniki oraz kontenery znacznie ograniczają pole widzenia operatora przez co powstaje wysokie ryzyko przy manewrowaniu na wąskich ścieżkach dojazdowych czy cofaniu. Odporne kamery Motec ujmują obszar za pojazdem oraz pozwalają obserwować teren wokół niego.

  Mobilny żuraw kontenerowy B

  Pewne i szybkie manewrowanie kontenerami – systemy wizyjne Motec zapewniają optymalną kontrolę twistlocków. Obraz przekazywany na dwa monitory pozwala pozycjonować kontener z dokładnością milimetrów. Można także rozszerzyć wyposażenie o dodatkową kamerę, nakierowaną na tył żurawia.

  Wózek boczny

  Kamery Motec wspierają wszechstronność oraz elastyczność wózków bocznych. Kamery zamontowanie na tyle oraz z boku wózka dają kierowcy obraz we wszystkich kierunkach, zapewniają również większe bezpieczeństwo jazdy. Kolejna kamera przy karetce ułatwia załadowanie i wyładowanie. Wyświetlacz równocześnie pokazuje obraz z kilku kamer.

  Chwytaki do drewna

  Kamera zamontowana nad przenośnikiem taśmowym, przekazująca obraz na monitor w kokpicie, pozwala szybciej dostrzec zatory i bieg jałowy, które dzięki wczesnej kontroli mogą być redukowane do minimum. Wedle potrzeby można śledzić trzy przenośniki taśmowe jednocześnie.

 • Systemy wizyjne do pojazdów

  Pojazdy ciężarowe z naczepą

  Systemy wizyjne ułatwiają manewrowanie pojazdem oraz dokładne podjeżdżanie do rampy załadowczej. Przy naczepach może być zastosowana kamera na ciągniku siodłowym, która umożliwia obserwację przestrzeni dyszlowej. Dzięki temu kierowca jest w stanie szybciej oraz bezpieczniej zaczepić przyczepę oraz dokładniej oszacować odległość.

  Naczepa z cysterną

  Kamery Motec są instalowane na cysternach u góry. Kierowca dzięki nim widzi cały obszar za naczepą, dokładniej ocenia odstępy, szybciej dostrzega przeszkody oraz precyzyjniej manewruje naczepą. Wszystkie systemy Motec są atestowane.

  Systemy frontowe i boczne

  Kierowcy ciężarówek nie mają bezpośredniego widoku z kabiny na przednią czy też prawą stronę. Z systemem wizyjnym kierowca ma czarne punkty zawsze na widoku, może przewidzieć niebezpieczne sytuacje oraz uniknąć wypadków.

  Naczepy niskopodłogowe

  Pojazdy niskopodłogowe wymagają elastycznych systemów wizyjnych o zróżnicowanych długościach kabli z łącznikami w odpowiednich miejscach, tak aby instalacja mogła być zmontowana odpowiednio do kształtów i rozmiarów naczepy. Kamery tutaj zastosowane używane są przede wszystkim do obserwacji tylnego obszaru ale również ładunków.

  Wywrotka

  Masywne i odporne na warunki atmosferyczne kamery kompaktowe z zintegrowanym systemem, myjącym pod ciśnieniem, ułatwiają jazdę do tyłu. Dzięki systemowi Motec operator ma lepsze spojrzenie na teren i może lepiej operować pojazdem.

  Śmieciarki z zsypem tylnym

  Dzięki systemowi Motec operator ma lepsze spojrzenie na teren i może precyzyjniej operować śmieciarką. Opcjonalnie można zastosować jeszcze jedną kamerę do obserwacji przestrzeni przed pojazdem.

  Śmieciarki z zsypem bocznym

  Kierowca musi widzieć jednocześnie ruch na ulicy jak i podnoszenie kontenera. Kamery Motec pomagają mu dokładnie ustawić się do kontenera i kontrolować zsyp. Przy pojazdach kierowanych z prawej strony kamera umożliwia obserwowanie ruchu drogowego.

  Śmieciarki z zsypem przednim

  Systemy wizyjne przy śmieciarkach z zsypem przednim mogą zostać wyposażone nawet w 4 kamery, które uchwycą na raz obszar przed i za pojazdem, a także pozwalają obserwować obszar i przebieg zsypu. Ten kompletny system ułatwi kierowcy wykonać pracę samemu i równocześnie podwyższy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  Małe zamiatarki

  Operatorzy małych zamiatarek muszą jednocześnie obserwować ruch i kontrolować pracę przy sprzątaniu ulicy. Kamery Motec ujmują niewidoczny dla operatora obszar za pojazdem wspomagając w ten sposób pracę przy czyszczeniu ulic i cofaniu np. przy podjazdach czy w strefach dla pieszych.

  Duże zamiatarki

  Operatorzy muszą jednocześnie obserwować ruch uliczny jak i wykonywać pracę w tym samym czasie przy sprzątaniu. W wielu sytuacjach zachodzi ryzyko dla człowieka jak i maszyny. Kamery Motec umożliwiają łatwą jazdę wstecz oraz kontrolę szczotek bocznych.

  Pługi śnieżne

  Kamery Motec montowane są w tylnej części pojazdu odśnieżającego, dzięki czemu kierowca widzi ruch drogowy za sobą oraz może kontrolować pług. Poza tym kamery ułatwiają cofanie przy wysepkach ulicznych czy podjazdach. Zintegrowany system czyszczący usuwa szybko brud z kamery za pomocą jednego przycisku.

  Pojazdy wielozadaniowe

  Pojazdy komunalne są przez cały rok w użyciu ze stale zmieniającymi się sprzętami. Dzięki szybkozmiennym mocowaniom istnieje możliwość łatwej zmiany umiejscowienia kamer w innym miejscu bez konieczności czasochłonnego ustawiania jej od nowa.

  Straż pożarna

  Kamery Motec obejmują cały obraz za pojazdem. Pomagają przy cofaniu i manewrowaniu pojazdem w trudno dostępnych miejscach podczas akcji. Obraz jest przekazywany poprzez kabel na wyświetlacz kolorowy.

  Karetki

  Podczas akcji ratowniczej liczy się każda minuta. Nowoczesne systemy wizyjne podwyższają bezpieczeństwo przy cofaniu w miejscach wypadku. W karetkach znajdują zastosowanie kamery zapewniające widok na obszar z tyłu za pojazdem, gdzie kierowca nie ma dostępu wzrokowego.

 • Systemy wizyjne do maszyn budowlanych

  Ładowarka

  Ludzie oraz mniejsze pojazdy szybko znikają z pola widzenia. Kamery Motec pomagają kierowcy zachować całe otoczenie „pod okiem” oraz szybko i bezpiecznie prowadzić pojazd.

  Koparki

  Masywne i wstrząsoodporne kamery Motec obejmują obszar dookoła maszyny. Zwłaszcza podczas prac rozbiórkowych i wyburzeń stanowią dla operatora cenną pomoc. Oferujemy także systemy teletransmisji.

  Wywrotka

  Masywne kamery ze zintegrowanym system samo czyszczącym pod ciśnieniem ułatwiają cofanie przy kruszarkach i zsypach. Martwe punkty dla kamer nie istnieją. Dzięki systemom Motec kierowca zachowuje całe otoczenie w polu widzenia, prowadząc pojazd bezpiecznie i precyzyjnie.

  Frezarki

  Można zastosować cztery kamery, które pomogą obserwować przenośnik taśmowy, frezarkę,czy tył maszyny. Kierowcy mają dzięki temu lepszą kontrolę nad frezarką i mogą bez pomocy utrzymać kierunek maszyny precyzyjnie i bezpiecznie.

  Rozkładarka masy asfaltowej

  Kamery ułatwiają operatorowi lepszą kontrolę obszaru, na który wylewany jest asfalt, a ponadto umożliwiają mu bez pomocy drugiego pracownika utrzymać dokładny kierunek albo zapobiec odchyleniom.

  Walec

  Przy walcach kamery Motec są idealnym środkiem pomocniczym, by utrzymać kontrolę nad obszarami zwiększonego niebezpieczeństwa. Dwie pozostałe kamery zamontowane po bokach walca, pomagają operatorowi utrzymać kierunek.

  Urządzenie do znakowania jezdni

  Przy znakowaniu jezdni liczy się precyzja. Kamery Motec pomagają operatorowi maszyny utrzymać wyznaczoną linię. W mniejszych urządzeniach do znakowania kamera jest umieszczona pod pojazdem, dzięki czemu kierowca ma na oku dysze i nie musi się wychylać na bok w celu kontroli.

  Rozdrabniarka / przesiewacz

  Dzięki nowym bezprzewodowym systemom wizyjnym MVR6000, możliwe jest obserwowanie jednego obrazu przez kierowców kilku pojazdów. Operatorzy zarówno ładowarek jak i wywrotek kolebkowych widzą czy zbiornik rozdrabniarki jest pusty, pełny albo przeładowany. Tutaj systemy Motec zapewniają poprawę efektywności oraz rentowności.

  Ładowarki

  Przy ładowarkach prace wspomagają dwie kamery, jedna pozwala na obserwację tylnego obszaru, druga zaś samego chwytaka. Obszary niegdyś niewidzialne, w których tradycyjnie polegało się na intuicji, na przykład miejsce za murem lub za ścianą statku, obecnie operator ma pod pełną obserwacją wizyjną.

  Ładowarka teleskopowa

  Przy ładowarkach teleskopowych używane są dwie kamery. Jedna jest zamieszczona przy widłach, szufli czy też chwytaku, druga skierowana na obszar za kabiną, razem gwarantują kontrolę pracy maszyny i obszaru zwiększonego zagrożenia – wszędzie wokół ramienia maszyny.

  Urządzenie do drążenia tunelów

  Przy urządzeniach drążących kolosalne otwory kamery Motec kontrolują węże hydrauliczne i przepływ materiału. Druga kamera kontroluje laserowy punkt na tarczy celowniczej, Dzięki nim obsługa precyzyjnie prowadzi wiertło i zawczasu koryguje odstępstwa od wyznaczonego celu.

  Pionowe urządzenie wiertnicze

  Dzięki kamerze kompaktowej MC6000 operator urządzenia ma stałe spojrzenie na wciągarkę oraz zachowanie liny. Druga kamera zabezpiecza obszar za urządzeniem.

  Betoniarka

  Bez należytej technologii kierowca cofa pojazd w „ciemno”. Kamery Motec obejmują obszar za bębnem. Zaletą tego jest to, że kierowca może podjeżdżając bez pomocy drugiej osoby łatwo i precyzyjnie ustawić lej zasypowy do wyznaczonego miejsca.

  Koparka dwułyżkowa

  Kamery zamontowane na nadwoziu zapewniają doskonałą widoczność, m. in. całego najbliższego otoczenia koparki aż po obszary z tyłu podwozia. Zadania polegające na przyłączaniu elementów wymiennych dzięki remu szybciej wykonywane.

  Odwierty poziome

  Wiercenie i odprowadzanie kruszywa jest pod kontrolą dwóch kamer. Sygnał dociera zdalnie do stanowiska obsługi maszyny, a dzięki radiolinii wzmocniony antenami sygnał pokonuje dystans 2,5 km.

  Mikrotunelowanie

  Systemy Motec pozwalają się indywidualnie dopasować do potrzeb mikrotunelowania. Dla przykładu: kamery montowane w głowicy wiertniczej. Dzięki technice Twisted Pair obraz przekazywany jest z odległych punktów pomimo licznych przerywników.

  Konserwacja torowisk

  Maksimum bezpieczeństwa zapewniają systemy Motec na maszynach operujących przy naprawie szyn. Stosuje się dwie kamery: na tył i na przód. Rozdzielacz przekazuje sygnał równocześnie na monitory zamieszczone na wszystkich platformach, przez co każdy z członków załogi może niezależnie śledzić pojedyncze obrazy.

 • Systemy wizyjne do żurawi

  Mobilny żuraw

  Ze specjalnie dla żurawi skonstruowanymi kamerami MC5100, z autofokusem oraz optycznym zoomem, operator żurawia może szybko oraz precyzyjnie pobierać oraz rozładowywać ładunki. Dodatkowo widzi, czy liny prosto się nawijają oraz czy nie powstają luzy.

  Żurawie wieżowe

  Kamera MC5100 jest montowana na wózku suwnicowym. Zaleta: kamera zawsze jest nad ładunkiem i operator żurawia ma kontrolę nad obszarem pracy; może na czas ominąć przeszkody oraz sprawdzać czy ładunek jest zaczepiony na haku. Obraz z kamery do monitora jest przekazywany radiowo.

  Żuraw wypadowy

  Zależnie od kąta, pod jakim ramię żurawia jest ustawione, dzięki wahadłowemu mocowaniu, kamer zawsze jest prostopadle do ładunku. Operator żurawia ma zawsze pod kontrolą hak, dzięki czemu może precyzyjnie nabierać oraz rozładowywać ładunek. Sygnał z kamery jest przekazywany do kabiny za pomocą nadajników radiowych.

  Żurawie gąsienicowe

  Czas wstrzymania pracy spowodowany niepoprawnym nawijaniem lub rozwijaniem liny czy też wymiana liny wiąże się z dużymi kosztami. Dzięki kamerze MC3000A operator zawczasu zauważy czy lina prawidłowo się nawija. Poza tym widzi jak szybko kręci się nawijak i może zapobiec luzom na linie.

  Koparka linowa

  Lusterka boczne i tylne często nie wystarczają do precyzyjnego sterowania koparkami linowymi. Dzięki kamerom Motec, kierowca widzi co się dzieje wokół pojazdu. Zaleta: operator jest w stanie lepiej ocenić odległość i dzięki temu szybciej oraz bezpieczniej manewrować.

  Mobilne żurawie portowe

  Przy podnoszeniu oraz składaniu ładunków operator żurawia nie widzi obszaru, gdzie rozładowywany jest towar, na przykład przy kadłubie statku. Ze specjalnie skonstruowaną dla żurawi kamerą MC5100, operator ma kontrolę nad hakiem i może dzięki temu precyzyjnie podnosić oraz odstawiać ładunek.

  Żurawie na statkach

  Wyposażenie żurawia na statku w system wizyjny oszczędza czas, gdyż operator mimo wysoko ulokowanego stanowiska widzi przestrzeń ładowni z bliska. Z dodatkową kamerą na haku praca przebiega szybko i sprawnie.

  Żurawie kontenerowe

  Do czterech kamer – dwie w każdym kierunku ruchu - obejmuje cały obszar pracy oraz drogę poruszania się żurawia. Na system składają się masywnie wykonane kamery odporne na warunki atmosferyczne z Seri MC3000A, Monitor Quad ( o przekątnej 10” ) który umożliwia wyświetlanie 4 obrazów na raz.

  Żurawie na platformach

  wiertniczych Z kamerami MC5100, z autofokusem oraz optycznym zoomem, operator żurawia może szybko oraz precyzyjnie pobierać oraz rozładowywać ładunki. Czas wstrzymania pracy spowodowany niepoprawnym nawijaniem lub rozwijaniem liny czy też wymiana liny wiążę się z dużymi kosztami. Z kamerą Motec operator żurawia może szybciej dostrzec, czy lina prawidłowo się nawija na bęben.

  Żurawie teleskopowe

  Podczas podnoszenia oraz składania ładunków, operator często nie widzi haka oraz ładunku. Dzięki specjalnie dla żurawi stworzonymi kamerami MC5100 z optycznym zoomem, operator żurawia ma kontrolę nad ładunkiem i prawidłowym nawijaniem liny na Bęben, co znacznie przyśpiesza pracę.

 • Systemy wizyjne do maszyn rolniczych

  Traktor A

  Tempo, kierunek czy głębokość bruzdy w ziemi – odruchowo rolnik sprawdza szybkim obrotem głowy za ramię. Ten ważny odruch jednak kosztuje – odzywają się bóle pleców. W praktyce już sprawdzono, ile komfortu oraz ergonomii zapewnić potrafi kierowcy kamera, nieustannie monitorująca tylne obszary traktora.

  Traktor B

  Gdy przedni osprzęt traktora przekracza 3,50 metra szerokości, wymagana jest asekuracja. Mogą ją jednak zastąpić systemy wizyjne, zamontowane po lewej i prawej stronie urządzenia. Kierowca widzi wtenczas cały obszar przed maszyną.

  Ścinanie drzewa

  Przy maszynach do ścinania drzewa kamery Motec montowane są w celu monitorowania obszaru za pojazdem. Widząc otoczenie maszyny jednocześnie i w całości, operator znacznie szybciej wykonuje manewry w nierównym i zróżnicowanym terenie, jakim jest las.

  Zestaw ścinkowo-zrywkowy

  Kamery zapewniają bezpieczeństwo. Pole widzenia zza pojazdu przekazane przez system wizyjny jest niezastąpione. Widząc zawczasu ludzi i inne pojazdy operator manewruje pojazdem bez wahania i bezpiecznie.

  Kombajn A

  Kamera Motec z serii MC6000 to znakomita pomoc przy żniwach. Pomaga szybko i precyzyjnie ustawić rurę wyładowczą nad przyczepą traktora, zamontowana na rurze wydechowej zapewnia wgląd do przyczepy. Druga kamera służy do obserwacji obszaru za kombajnem.

  Kombajn B

  Czy to rura wyładowcza, czy hak pociągowy albo podajnik kłosowy – nawet cztery kamery śledzić mogą najważniejsze procesy i pracę maszyny. Pomagają ustawiać wentylator wialni i sita, asekurują przy zaczepianiu albo przy kontroli zapełnienia przyczepy.

  Współpraca z kombajnem

  Kierowca traktora, towarzyszącego kombajnowi do kukurydzy, nie musi już czekać na wyraźny znak ruchem dłoni operatora kombajnu. Śledząc na monitorze pracę maszyny na polu, sam rozpoznaje zawczasu moment napełnienia przyczepy.

  Traktor z prasą

  Wyładowanie bali siana z prasy dla kierowcy było zwykle niewidoczne. Dzięki naszym kamerom z serii MC6000, zamontowanym w części tylnej, kierowca obserwuje cały proces i widzi, czy bale wychodzą prawidłowo.

  Kombajn do ziemniaków

  Przy zbiorach kombajnowych używa się często czterech kamer. Pomagają kontrolować najważniejsze procesy i pracę maszyny. Nagarnianie, czy wyładowanie i zapełnienie przyczepy są zawsze pod kontrolą.

  Kopaczka do ziemniaków (przyczepiana)

  Czy na tył, czy na taśmociąg, czy dla kontroli redlin – zamontować można nawet pięć kamer. Doceniana jest w szczególności kontrola wizyjna taśmociągu. Widząc ilość wydobytych ziemniaków, kierowca może dostosować prędkość i głębokość podbierania redliny.

  Kombajn do buraków

  Opłaca się zredukować nieuchronne szkody wyrządzane manewrowaniem – z kamerami Motec dla kierowcy nie ma obszarów niewidocznych. Dodatkowo system wizyjny umożliwia obserwację łopatek i taśmy. Mając pod kontrolą praktycznie wszystkie najważniejsze procesy w pracy maszyny kombajnista skutecznie redukuje niepotrzebne przestoje.

  Kombajn do zbioru winogron

  Cztery kamery ułatwiają zbiór winogron, jedna do dwóch kamer obserwuje proces zrywania winogron, kolejna zapewnia bezpieczeństwo przy manewrowaniu, czwarta zaś pomaga obserwować proces wyładowania.

  Rozlewacz nawozów

  płynnych Przy rozlewaczach nawozów płynnych pole widzenia za maszyną jest niewidocznie. Powstaje poważnie ryzyko niedostrzeżenia osób lub innych pojazdów. Rozwiązaniem jest kamera zamontowana z tyłu i skierowana na obszar niedostępny dla wzroku.

  Traktor / przyczepa asenizacyjna

  Kamera Motec zapewnia widoczność na tyłach maszyny i zwiększa bezpieczeństwo manewrowania. Druga kamera jest opcją, pozwalającą obserwować rurę spustową.

  Opryskiwacz (samojezdny)

  Rozmiary opryskiwacza samojezdnego uniemożliwiają widok do tyłu. Powstaje poważnie ryzyko niedostrzeżenia osób lub innych pojazdów. Rozwiązaniem jest kamera skierowana na obszar niedostępny na tyłach pojazdu.

  Opryskiwacz (przyczepiany)

  Kamera stanowi cenną pomoc przy pracy z opryskiwaczem. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia kierowca dokładnie obserwuje cały obszar za przyczepą i łatwiej manewruje pojazdem.

  Traktor / przyczepa rolnicza

  Duże przyczepy to nieodzowne narzędzie transportu o znacznej ładowności. Cokolwiek wypełnia ich powierzchnię, tył wozu traci się z pola widzenia. Powstaje ryzyko niedostrzeżenia osób lub innych pojazdów. Rozwiązaniem jest kamera skierowana na obszar niedostępny na tyłach pojazdu.