Systemy wizyjne do maszyn budowlanych

Ładowarka

Ludzie oraz mniejsze pojazdy szybko znikają z pola widzenia. Kamery Motec pomagają kierowcy zachować całe otoczenie „pod okiem” oraz szybko i bezpiecznie prowadzić pojazd.

Koparki

Masywne i wstrząsoodporne kamery Motec obejmują obszar dookoła maszyny. Zwłaszcza podczas prac rozbiórkowych i wyburzeń stanowią dla operatora cenną pomoc. Oferujemy także systemy teletransmisji.

Wywrotka

Masywne kamery ze zintegrowanym system samo czyszczącym pod ciśnieniem ułatwiają cofanie przy kruszarkach i zsypach. Martwe punkty dla kamer nie istnieją. Dzięki systemom Motec kierowca zachowuje całe otoczenie w polu widzenia, prowadząc pojazd bezpiecznie i precyzyjnie.

Frezarki

Można zastosować cztery kamery, które pomogą obserwować przenośnik taśmowy, frezarkę,czy tył maszyny. Kierowcy mają dzięki temu lepszą kontrolę nad frezarką i mogą bez pomocy utrzymać kierunek maszyny precyzyjnie i bezpiecznie.

Rozkładarka masy asfaltowej

Kamery ułatwiają operatorowi lepszą kontrolę obszaru, na który wylewany jest asfalt, a ponadto umożliwiają mu bez pomocy drugiego pracownika utrzymać dokładny kierunek albo zapobiec odchyleniom.

Walec

Przy walcach kamery Motec są idealnym środkiem pomocniczym, by utrzymać kontrolę nad obszarami zwiększonego niebezpieczeństwa. Dwie pozostałe kamery zamontowane po bokach walca, pomagają operatorowi utrzymać kierunek.

Urządzenie do znakowania jezdni

Przy znakowaniu jezdni liczy się precyzja. Kamery Motec pomagają operatorowi maszyny utrzymać wyznaczoną linię. W mniejszych urządzeniach do znakowania kamera jest umieszczona pod pojazdem, dzięki czemu kierowca ma na oku dysze i nie musi się wychylać na bok w celu kontroli.

Rozdrabniarka / przesiewacz

Dzięki nowym bezprzewodowym systemom wizyjnym MVR6000, możliwe jest obserwowanie jednego obrazu przez kierowców kilku pojazdów. Operatorzy zarówno ładowarek jak i wywrotek kolebkowych widzą czy zbiornik rozdrabniarki jest pusty, pełny albo przeładowany. Tutaj systemy Motec zapewniają poprawę efektywności oraz rentowności.

Ładowarki

Przy ładowarkach prace wspomagają dwie kamery, jedna pozwala na obserwację tylnego obszaru, druga zaś samego chwytaka. Obszary niegdyś niewidzialne, w których tradycyjnie polegało się na intuicji, na przykład miejsce za murem lub za ścianą statku, obecnie operator ma pod pełną obserwacją wizyjną.

Ładowarka teleskopowa

Przy ładowarkach teleskopowych używane są dwie kamery. Jedna jest zamieszczona przy widłach, szufli czy też chwytaku, druga skierowana na obszar za kabiną, razem gwarantują kontrolę pracy maszyny i obszaru zwiększonego zagrożenia – wszędzie wokół ramienia maszyny.

Urządzenie do drążenia tunelów

Przy urządzeniach drążących kolosalne otwory kamery Motec kontrolują węże hydrauliczne i przepływ materiału. Druga kamera kontroluje laserowy punkt na tarczy celowniczej, Dzięki nim obsługa precyzyjnie prowadzi wiertło i zawczasu koryguje odstępstwa od wyznaczonego celu.

Pionowe urządzenie wiertnicze

Dzięki kamerze kompaktowej MC6000 operator urządzenia ma stałe spojrzenie na wciągarkę oraz zachowanie liny. Druga kamera zabezpiecza obszar za urządzeniem.

Betoniarka

Bez należytej technologii kierowca cofa pojazd w „ciemno”. Kamery Motec obejmują obszar za bębnem. Zaletą tego jest to, że kierowca może podjeżdżając bez pomocy drugiej osoby łatwo i precyzyjnie ustawić lej zasypowy do wyznaczonego miejsca.

Koparka dwułyżkowa

Kamery zamontowane na nadwoziu zapewniają doskonałą widoczność, m. in. całego najbliższego otoczenia koparki aż po obszary z tyłu podwozia. Zadania polegające na przyłączaniu elementów wymiennych dzięki remu szybciej wykonywane.

Odwierty poziome

Wiercenie i odprowadzanie kruszywa jest pod kontrolą dwóch kamer. Sygnał dociera zdalnie do stanowiska obsługi maszyny, a dzięki radiolinii wzmocniony antenami sygnał pokonuje dystans 2,5 km.

Mikrotunelowanie

Systemy Motec pozwalają się indywidualnie dopasować do potrzeb mikrotunelowania. Dla przykładu: kamery montowane w głowicy wiertniczej. Dzięki technice Twisted Pair obraz przekazywany jest z odległych punktów pomimo licznych przerywników.

Konserwacja torowisk

Maksimum bezpieczeństwa zapewniają systemy Motec na maszynach operujących przy naprawie szyn. Stosuje się dwie kamery: na tył i na przód. Rozdzielacz przekazuje sygnał równocześnie na monitory zamieszczone na wszystkich platformach, przez co każdy z członków załogi może niezależnie śledzić pojedyncze obrazy.

Systemy wizyjne do maszyn budowlanych