Systemy wizyjne do maszyn rolniczych

Traktor A

Tempo, kierunek czy głębokość bruzdy w ziemi – odruchowo rolnik sprawdza szybkim obrotem głowy za ramię. Ten ważny odruch jednak kosztuje – odzywają się bóle pleców. W praktyce już sprawdzono, ile komfortu oraz ergonomii zapewnić potrafi kierowcy kamera, nieustannie monitorująca tylne obszary traktora.

Traktor B

Gdy przedni osprzęt traktora przekracza 3,50 metra szerokości, wymagana jest asekuracja. Mogą ją jednak zastąpić systemy wizyjne, zamontowane po lewej i prawej stronie urządzenia. Kierowca widzi wtenczas cały obszar przed maszyną.

Ścinanie drzewa

Przy maszynach do ścinania drzewa kamery Motec montowane są w celu monitorowania obszaru za pojazdem. Widząc otoczenie maszyny jednocześnie i w całości, operator znacznie szybciej wykonuje manewry w nierównym i zróżnicowanym terenie, jakim jest las.

Zestaw ścinkowo-zrywkowy

Kamery zapewniają bezpieczeństwo. Pole widzenia zza pojazdu przekazane przez system wizyjny jest niezastąpione. Widząc zawczasu ludzi i inne pojazdy operator manewruje pojazdem bez wahania i bezpiecznie.

Kombajn A

Kamera Motec z serii MC6000 to znakomita pomoc przy żniwach. Pomaga szybko i precyzyjnie ustawić rurę wyładowczą nad przyczepą traktora, zamontowana na rurze wydechowej zapewnia wgląd do przyczepy. Druga kamera służy do obserwacji obszaru za kombajnem.

Kombajn B

Czy to rura wyładowcza, czy hak pociągowy albo podajnik kłosowy – nawet cztery kamery śledzić mogą najważniejsze procesy i pracę maszyny. Pomagają ustawiać wentylator wialni i sita, asekurują przy zaczepianiu albo przy kontroli zapełnienia przyczepy.

Współpraca z kombajnem

Kierowca traktora, towarzyszącego kombajnowi do kukurydzy, nie musi już czekać na wyraźny znak ruchem dłoni operatora kombajnu. Śledząc na monitorze pracę maszyny na polu, sam rozpoznaje zawczasu moment napełnienia przyczepy.

Traktor z prasą

Wyładowanie bali siana z prasy dla kierowcy było zwykle niewidoczne. Dzięki naszym kamerom z serii MC6000, zamontowanym w części tylnej, kierowca obserwuje cały proces i widzi, czy bale wychodzą prawidłowo.

Kombajn do ziemniaków

Przy zbiorach kombajnowych używa się często czterech kamer. Pomagają kontrolować najważniejsze procesy i pracę maszyny. Nagarnianie, czy wyładowanie i zapełnienie przyczepy są zawsze pod kontrolą.

Kopaczka do ziemniaków (przyczepiana)

Czy na tył, czy na taśmociąg, czy dla kontroli redlin – zamontować można nawet pięć kamer. Doceniana jest w szczególności kontrola wizyjna taśmociągu. Widząc ilość wydobytych ziemniaków, kierowca może dostosować prędkość i głębokość podbierania redliny.

Kombajn do buraków

Opłaca się zredukować nieuchronne szkody wyrządzane manewrowaniem – z kamerami Motec dla kierowcy nie ma obszarów niewidocznych. Dodatkowo system wizyjny umożliwia obserwację łopatek i taśmy. Mając pod kontrolą praktycznie wszystkie najważniejsze procesy w pracy maszyny kombajnista skutecznie redukuje niepotrzebne przestoje.

Kombajn do zbioru winogron

Cztery kamery ułatwiają zbiór winogron, jedna do dwóch kamer obserwuje proces zrywania winogron, kolejna zapewnia bezpieczeństwo przy manewrowaniu, czwarta zaś pomaga obserwować proces wyładowania.

Rozlewacz nawozów

płynnych Przy rozlewaczach nawozów płynnych pole widzenia za maszyną jest niewidocznie. Powstaje poważnie ryzyko niedostrzeżenia osób lub innych pojazdów. Rozwiązaniem jest kamera zamontowana z tyłu i skierowana na obszar niedostępny dla wzroku.

Traktor / przyczepa asenizacyjna

Kamera Motec zapewnia widoczność na tyłach maszyny i zwiększa bezpieczeństwo manewrowania. Druga kamera jest opcją, pozwalającą obserwować rurę spustową.

Opryskiwacz (samojezdny)

Rozmiary opryskiwacza samojezdnego uniemożliwiają widok do tyłu. Powstaje poważnie ryzyko niedostrzeżenia osób lub innych pojazdów. Rozwiązaniem jest kamera skierowana na obszar niedostępny na tyłach pojazdu.

Opryskiwacz (przyczepiany)

Kamera stanowi cenną pomoc przy pracy z opryskiwaczem. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia kierowca dokładnie obserwuje cały obszar za przyczepą i łatwiej manewruje pojazdem.

Traktor / przyczepa rolnicza

Duże przyczepy to nieodzowne narzędzie transportu o znacznej ładowności. Cokolwiek wypełnia ich powierzchnię, tył wozu traci się z pola widzenia. Powstaje ryzyko niedostrzeżenia osób lub innych pojazdów. Rozwiązaniem jest kamera skierowana na obszar niedostępny na tyłach pojazdu.

Systemy wizyjne do maszyn rolniczych