Trzpień do dywanów

Szczegóły

Trzpień do dywanów

Materiał 42CrMo4

ModelUdźwig kg na ... mm LC (LSP)DGH1/H2ISOVCoG (ESP)
na
L=2000 mm
Ciężar dla
L=2000 mm
Wzrost ciężaru
500100012501500175020002500mmmmmm mmmmkgkg/100mm
S 2 - TD 010- 50 500 250 200 165 140 125 100 50 300 170/250 2 65 405 85 1,5
S 2 - TD 015- 55 700 350 280 230 200 175 140 55 300 170/250 2 65 450 90 1,9
S 2 - TD 020- 60 950 475 380 315 270 235 190 60 300 170/250 2 70 465 105 2,2
S 2 - TD 025- 65 1250 625 500 415 355 310 250 65 300 170/250 2 70 505 110 2,6
S 2 - TD 030- 70 1500 700 600 500 425 375 300 70 300 170/250 2 70 545 120 3,0
S 2 - TD 040- 75 1900 950 760 630 540 475 380 75 300 170/250 2 70 580 130 3,5
S 2 - TD 050- 80 2400 1200 960 800 680 600 500 80 400 170/250 2 80 525 165 3,9
S 2 - TD 055- 85 2750 1375 1100 915 785 685 550 85 400 170/250 2 80 555 175 4,5
S 2 - TD 060- 90 3000 1500 1200 1000 855 750 600 90 400 170/250 2/3 85 565 195 5,0
S 2 - TD 070- 95 3500 1750 1400 1165 1000 875 700 95 400 170/250 2/3 85 590 210 5,6
S 2 - TD 080-100 4000 2000 1600 1330 1140 1000 800 100 400 170/300 3 95 535 255 6,2
S 2 - TD 105-110 5250 2625 2100 1750 1500 1310 1050 110 400 170/300 3 95 580 290 7,5
S 2 - TD 140-120 7000 3500 2800 2350 2000 1750 1400 120 600 300/430 3/4 100 525 380 8,9

H1 dotyczy ISO A / H2 dotyczy ISO B

 

Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Trzpień do dywanówS 2 -TD 025
-65
TD 030
-70
TD 040
-75
TD 050
-80
TD 070
-95
TD 080
-100
TD 105
-110
TD 105
-110
TD 140
-120
TD 140
-120
Udźwig wózka kg 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000/500
X* mm 300 350 350 450 450 450 500 500 500 500
LC (LSP) = 2000 mm kg 290 370 465 (600) 870 1000 1210 (1310) 1550 (1750)
LC (LSP) = 2500 mm kg 220 285 360 (500) 700 800 970 (1050) 1240 (1400)

 ** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie 
* Przyjęty wymiar

Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.

Materiał 30CrNiMo8

ModelUdźwig kg na ... mm LC (LSP)DGH1/H2ISOVCoG
(ESP)
w
L=2000 mm
Ciężar dla
L=2000 mm
Wzrost ciężaru
500100012501500175020002500mmmmmm mmmmkgkg/100mm
S 2 - TD 015- 50 650 325 260 215 185 160 130 50 300 170/250 2 65 405 85 1,5
S 2 - TD 020- 55 900 450 360 300 255 225 180 55 300 170/250 2 65 450 90 1,9
S 2 - TD 025- 60 1200 600 480 400 340 300 240 60 300 170/250 2 70 465 105 2,2
S 2 - TD 030- 65 1500 750 600 500 430 375 300 65 300 170/250 2 70 505 110 2,6
S 2 - TD 040- 70 2000 1000 800 665 570 500 400 70 300 170/250 2 70 545 120 3,0
S 2 - TD 050- 75 2450 1225 980 815 700 610 490 75 300 170/250 2 70 580 130 3,5
S 2 - TD 060- 80 3000 1500 1200 1000 855 750 600 80 400 170/250 2/3 80 525 165 3,9
S 2 - TD 070- 85 3600 1800 1440 1200 1025 900 720 85 400 170/250 2/3 80 555 175 4,5
S 2 - TD 080- 90 4000 2000 1600 1330 1140 1000 800 90 400 170/250 3 85 565 195 5,0
S 2 - TD 095- 95 4750 2375 1900 1580 1355 1185 950 95 400 170/250 3 85 590 210 5,6
S 2 - TD 110-100 5500 2750 2200 1830 1570 1375 1100 100 400 170/300 3 95 535 255 6,2
S 2 - TD 140-110 7000 3500 2800 2330 2000 1750 1400 110 400 170/300 3/4 95 580 290 7,5
S 2 - TD 180-120 9000 4500 3600 3000 2570 2250 1800 120 600 300/430 4 100 525 380 8,9

 H1 dotyczy ISO A / H2 dotyczy ISO B

Wartości orientacyjne dla udźwigów resztkowych wózków widłowych**
Trzpień do dywanówS 2 -TD 025
-60
TD 030
-65
TD 040
-70
TD 060
-80
TD 070
-85
TD 080
-90
TD 110
-100
TD 110
-100
TD 140
-110
TD 140
-110
TD 180
-120
Udźwig wózka kg 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000/500 5000
X* mm 300 350 350 450 450 450 500 500 500 500 560
LC (LSP) = 2000 mm kg 300 375 475 680 870 (1000) 1245 (1375) 1610 (1750) 2035
LC (LSP) = 2500 mm kg 230 295 375 540 700 (800) 1005 (1100) 1300 (1400) 1650

** Udźwig podano dla wysokości podnoszenia do 3300 mm; dane dotyczące zwiększonej wysokości dostępne na zapytanie
* Przyjęty wymiar

Udźwig krańcowy wózka widłowego został obliczony od środka przedniej osi. Przy dużych punktach ciężkości załadunku, przy których wózek widłowy posiada wyższy udźwig krańcowy niż osprzęt, zostały przyjęte wartości w (), przy których przekroczeniu osprzęt zostaje przeciążony.

Zapytaj o produkt

1 inny produkt w tej samej kategorii: